populist

Privacy verklaring

PiercingLady respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil piercinglady duidelijkheid scheppen in hetgeen piercinglady met uw gegevens doet.

Piercinglady zal uw gegevens nooit aan anderen bekendmaken

U kunt deze webwinkel bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen,uw bestelling te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt piercinglady persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die piercinglady op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de website PiercingLady. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.